Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU MẠNH

Tổng giám đốc: Trương Ngọc Hoàn

Ban chấp hành Đảng bộ công ty

Ban chấp hành Đảng bộ công ty

Tập thể cán bộ công ty

Tập thể cán bộ công ty

Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG (gọi tắt là “YVG”) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ năm 2001. YVG hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và chế biến các loại khoáng sản với mặt hàng chủ yếu là nguyên liệu gốm sứ, Graphite và đá hoa trắng. Ngoài ra, YVG còn hoạt động trong một số lĩnh vực khác như: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác: Khảo sát địa hình, thăm dò địa chất và tìm kiếm mỏ, phân tích các loại khoáng sản, tư vấn thiết kế và thẩm định thiết kế dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; Sửa chữa máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Kinh doanh, xuất nhập khẩu khoáng sản, nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế.Trong quá trình hoạt động, YVG đã từng bước khẳng định vị thế chắc chắn trên thị trường khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Hiện tại, YVG đang sở hữu một số mỏ Felspat, Graphite và Đá hoa trắng.

Trong giai đoạn vừa qua, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do sự tác động của khủng hoảng của nền kinh tế. Tuy nhiên, bằng những định hướng, chiến lược đúng đắn của HĐQT và Ban điều hành, sự đoàn kết nhất trí của tập thể CBCNV trong toàn Công ty, tình hình hoạt động SXKD của YVG đã dần ổn định, thu được nhiều kết quả khả quan, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Yên Bái. Hiện tại, Công ty có 4 bộ phận sản xuất trực tiếp: Xí nghiệp khai thác; Xí nghiệp đá hoa Đào Lâm; Xí nghiệp tuyển Graphite; Xí nghiệp chế biến nguyên liệu gốm sứ và một Công ty liên doanh sản xuất bột Cacbonat Canxi dạng bột và dạng hạt. Trong thời gian tới, YVG tiếp tục củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm một cách sâu rộng, ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động. Đồng thời YVG tiếp tục đầu tư xây dựng một số dự án, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và mở rộng thêm một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh mới. YVG luôn phấn đấu đưa các sản phẩm của mình ngày một tiến xa đến các thị trường mới trong nước và quốc tế, quyết tâm trở thành một trong số các doanh nghiệp đứng đầu trên lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản ở địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như khu vực Tây Bắc.

Một góc nhà máy chế biến khoáng sản

Một góc nhà máy chế biến khoáng sản